ağvanın tarihi

Ağva’nın Tarihçesi – Doğal Mirasların Oluşumu

Ağva tarihi Karadeniz’den yolu geçen her millet tarafından oluşturulmuştur. Ağva resmi adıyla Yeşilçay, Şile’ye bağlı ve onun 40 km kadar doğusunda yer alan bir sahil beldesidir. Ağva’nın kışın 2500 olan nüfusu yazın 15.000’e ulaşır. Odunculuk ve balıkçılığın yaygın olduğu yörede Şile bezi el işlemeciliği ve üretimi de büyük gelir kaynağıdır. Son yıllarda çevreyi saran oteller ile turizm sektöründe de yerini almaya başlamıştır.

Latince’de “iki dere arasındaki köy” ve “su” anlamlarına gelen Ağva, adıyla eş olarak Karadeniz’in en güzel nehirlerinden Yeşilçay ve Göksu’nun denize döküldükleri yerde bulunmaktadır. İstanbul’a sadece 97 km uzaklıkta olması da özellikle bu şehirden yerli ve yabancı turistleri Ağva’ya yönlendirmektedir. Son yıllarda Arap turistlerin de gözdesi olan Ağva, şirin mi şirin bir tatil beldesidir.

Ağva’nın tarihi Roma, Ceneviz, Bizans egemenlikleri ile geçmiştir. Milattan önceki yüzyıllarda belde ve yakınlarında yerleşim bulunduğuna dair kanıtlar ele geçirilse de yaşayan toplulukların kim olduğu hakkında net bilgi yoktur. Hitit ve Friglerin de bölgede yaşamış olduğu düşünülür. Onlardan sonra Romalılar, Bizanslılar ve Osmanlılar gelmiştir. Tarihi MÖ 7. yüzyıla kadar uzanan Ağva’da, Hititlere ve Friglere ait kalıntıları, ayrıca Roma ve Bizans döneminden kalan kilise kalıntılarını, mezar taşlarını görmek mümkündür.

Ağva Tarihi Şile’den Ayrı Düşünülemez!

Ağva tarihi Şile tarihinden ayrı düşünülemez. Antik Çağ’a efsanelere uzanan geçmişi ile Ağva’da Cilalı Taş devrinden itibaren insanların yaşadıkları görülür. Engebeli yapısı nedeniyle yalnızca deniz ulaşımına açık olan Şile’nin ticaret merkezi olduğu da bilinir. 500 yıl Osmanlı İmparatorluğu himayesinde kalan yöre, 1. Dünya Savaşı sonunda Mondros Mütarekesi ile birlikte İngilizlere geçmiş, sonra Kurtuluş Savaşı bitiminde tekrar kazanılmıştır.

Ağva tarihçesi efsaneleri arasında, Anabasis adlı kitapta Şile civarında Bitinler’den kaçarken on bin askerin saklandığı dev bir mağara en önemlisidir. Sofular Mağarası olduğu sanılmaktadır. Deniz Feneri’nin altında ise Truva hazinelerinin yer aldığı söylenir. Ağva’nın tarihi ilgi çekici efsanelerle doludur.

Ağva’nın Tarihi Yerleri

14. yüzyılda bölgeye yerleşen Türkmenler sayesinde bugünkü kimliğine kavuşan tatil yöresi şimdilerde İstanbulluların kaçış noktası. Doğal güzelliklerinin yanı sıra pek çok tarihi eserle sizleri karşılıyor. Özellikle köylerde geçmişin gururla yaşatıldığını görebilirsiniz.

Ağva tarihi ve doğal güzelliklerinin yanında Şile’yi de yakından tanıyabilirsiniz. Kumbaba Tepesi ve Ağlayankaya ile:

  • Mağaralar
  • Onbir Göller,
  • Ocaklı Kale,
  • Sarıkavak Kalesi,
  • Hanımsuyu Çeşmesi,
  • Lahit Mezarlar,
  • Papazın Çeşmesi, Ağva’nın tarihi ve Şile’nin geçmişi hakkında sizlere bilgi verecektir.

Küçük ve şirin bu yörede huzuru bulacak ve yenileneceksiniz. Ağva otel fırsatlarından yararlanarak uzun bir tatille Ağva’yı keşfe çıkabilirsiniz.

Yakın Bölge Otelleri Tatil Fırsatları

Tatil Bölgeleri